Logo
  • Մուլտիդեկոր
  • Մուլտիդեկոր
  • Մուլտիդեկոր

Մուլտիդեկոր

Մուլտիդեկորը հնարավորություն է տալիս ստանալ ինչպես դասական , այնպես էլ ժամանակակից դիզայնի պահանջներին բավարարող դեկորատիվ էֆեկտներ ։ Շպատելի, կտորի, տամպոնի, փոշիացնող գործիքի օգնությամբ, ինչպես նաև նախագծողի երևակայության և վարպետի հմուտ ձեռքերի շնորհիվ, ստացվում է յուրահատուկ հարդարանք` համապատասխան ներկվող տարածքի ոճին և դերին։ Շնորհիվ իր բաղադրության մեջ մտնող ակրիլային խեժի և սադաֆի (պերլամուտր) մասնիկների, այս դեկորատիվ ներկը հեշտությամբ մաքրվում է,  թույլ չի տալիս բորբոսի առաջացում,   ունի յուրահատուկ դեկորատիվ էֆեկտ։ Համապատասխանում է DIN 53 778 S-SM չափանիշին։ Անհոտ է, չի այրվում, անվնաս է մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար։

Գույներ

Կիրառությունը

Կիրառվում է որպես հարդարանք պատերի, լամինատե մակերեսների, ՊՎԽ, մետաղի, փայնտի համար։

Նախապատրաստումը

Նախքան ՄՈՒԼՏԻԴԵԿՈՐ կիրառելը պետք է մանրակրկիտ նախապատրաստել մշակվող մակերեսը։ Պետք է նկաի ունենալ, որ պատումը կախված է մշակվող մակերեսից տեսակից:

Ծեփածածկ կամ գիպս - հարթեցնել մակերեսը և հեռացնել մրի, յուղի կամ սոսնձի հետքերը` վրձնով կամ գալարակով օգտագործելով OIKOS ֆիրմայի ակրիլային ֆիքսատոր Crilux կամ Neofix ։

Փայտ    - ծեփածածկել, ողորկացնել և մեկուսացնել օգտագործելով  Fundgrap OIKOS.

Պլաստիկե լամինատներալյումինոչ ցանցկեն մակերեսներ -  յուղազրկել, ողորկացնել մակերեսը, հետագա կպչունությունը ապահովելու համար օգտագործել OIKOS –ի Fundgrap 

Մետաղ - պատել  OIKOS –ի  Novalis Antiruggine, հետո Fundgrap

Օգտագործման ձևը

Մշակվող մակերեսները վերը նշված ձևով նախապատրաստելուց հետո,  չկլանող մակերես ստանալու համար, պատել  երկու շերտ OIKOS-ի  Multifund Ultrasaten –ով (փայլուն, անփայլ, կիսափայլ): 4-6 ժամ չորանալուց հետո կարելի է կիրառել  Մուլիտիդեկոր՝ ցանկալի էֆեկտով՝ Սպատոլատո, Ալոնատո, Տամպոնատո, Նուվալատո, Պենելատո, Սպունյատո, Գոչալատո, Լենյատո-Մուարե։   

Հարդարում/պաշտպանում

Մաշվածքից Մուլտիդեկորը պաշտպանելու համար պատել թափանցիկ  OIKOS-ի WATINS LUX IGROLUX

Տեխնիկական բնութագրեր/պատումը

Բացում                            -  նյութը պատրաստ է օգտագործման կամ բացել մշակման ձևին համապատասխան

նյութածախս                   -   5-8 մ2/լ ` կախված մշակման ձևից       

Գործիքներ                        -   Սպատուլետո - OIKOS ֆիրմայի բահիկներ

      -   Ալոնատա    - ինօքս  բահիկներ

      -   Տամպոնատա - 17*17 սմ տամպոն, OIKOS ֆիրմայի ռուլլո տամպոնատո

      -   Նուվալատո - OIKOS ֆիրմայի սինթետիկ սպունգ

      -   Սպունյատո - OIKOS ֆիրմայի բնական ծովային սպունգ

      -   Գուանտատո - OIKOS ֆիրմայի ձեռնոցներ

      -   Գոչալատո - OIKOS ֆիրմայի ատրճանակ

      -   Լենյատո-մուառէ  OIKOS ֆիրմայի «լենյատո»  էֆեկտ ստանալու գործիք

Արմակցող նյութեր        -  OIKOS ֆիրմայի Crilux, Neofix, Fundgrap, Novalis Antiruggine

Հիմքեր          -  OIKOS ֆիրմայի Multifund կամ Ultrasaten

Պաշտպանիչ միջոցներ -  OIKOS ֆիրմայի WATINIS LUX

Ջերմաստիճանը պատման ժամանակ - +5 C0 - 36 C0  (առավելագույնը  80% հարաբերական խոնավության դեպքում)

Տեսանելի չորացման ժամկետ              - 1ժամ   (20 C0 առավելագույնը  75 %հարաբերական խոնավության դեպքում)

Լիակատար չորացման ժամկետ            - 7 0ր (200 C առավելագույնը  75%հարաբերական խոնավության դեպքում)

Գործիքների մաքրում                            - ջրով

Տեխնիկական բնութագրեր.  Նյութը

Բաղադրություն                        - Ակրիլային խեժեր ջրային դիսպերսիայով, օրգանական և անօրգանական պիգմենտներ, հատուկ մետաղականցված սադափի երանգներով բաղադրամասեր

Տեսակարար կշիռ                     - 1.03կգ/լ +/-3%

PH                                             - 8.5 - 9.5

Կպչունությունմածուցիկություն     -  12.000 – 16.000 CPS Բրուկֆիլդ (RVT/20 պտույտ րոպեում 250C)            

Պահպանման ջերմաստիճան          - +2C0 - +36C0   վախենում է սառնամանիքից:

Կրակի հետ փոխազդում  -  բացասական, եթե բաղադրությունը քսվում է չբռնկվող մակերեսի վրա կամ եթե 0,600 մմ-ից բարակ  շերտով ջրային   հիմքով նյութերը չոր են:

Գոլորշու և գազաթափանցությունը (SD) - 0,9մ (առավելագույն թույլատրելի  մակարդակը՝  2մ DIN 52 615)

Կայունությունը լվանալու նկատմամբ   -  համապտասխանում է DIN 53778 դիմանում է հղկման նվազագույնը 1000 ցիկլի

Լվացվելու նկատմամբ կայունություն    - համապատասխանում է DIN 53778 նորմին, կայուն է հղկման 1000 ցիկլերի դեպքում

Մաքրման էֆեկտ        -  համապատասխանում է DIN 53 778 նորմին, մաքրված ներկի շերտը դիմանում է հղկման նվազագույն  800 ցիկլի

Ցնդող օրգանական նյութերի(VOC) արտազատման   սահմանափակում`  համաձայն 2004/42/CE հրահանգի

Պատկանում է A/I; VOC: 40գ/լ (առավելագույն), 1-ին փուլի սահմանափակում (1.1.2007) - 300գ/լ , 2-րդ փուլի սահմանափակում (1.1.2010)- 200գ/լ:

Գույներ                                 -  Ներկերի քարտեզով, E հնարավոր տարբերակներով, E անփայլ ES

Տարայի քաշ                         -  1 - 4լ

Թունաբանական  ցուցանիշներ  

Չի պարունակում այնպիսի  ծանր մետաղներ,   ինչպիսին  քրոմն ու  արճիճն են: Չի պարունակում նաև թունավոր, հոտավետ, քլոր   պարունակող լուծիչներ: Առողջության համար վտանգավոր  պոլիմերացում չի դիտարկվել: Ուշադրությամբ կարդացեք անվտանգության թերթիկը։ Արտադրատեսակը մակնշված է որպես  Xi, R41 գրգռիչ։ Պահպանման և տեղափոխման համար առանձնահատուկ պայմաններ չկան: Տարան, մնացորդը, պատահաբար թափված ներկը կարելի է վերացնել ներծծող, կլանող չեզոք  նյութերով` ավազ, հող և այլն, ինչպես նաև պետք է վերմշակվել ըստ ազգային, տարածաշրջանային կարգերին համապատասխան: Տեղափոխումը՝ ըստ միջազգային համաձայնագրերի։

Հիմնական տեխնիկական պայմանները

Ներկվող մակերեսը մանրակրկիտ մաքրել, հեռացնել շերտատվող մասերը։ Քսել մեկ շերտ  OIKOS ֆիրմայի Crilux, Neofix, Fundgrap, Novalis Antiruggine և սպասել մինչև չորանալը։ Պատել երկու շերտ OIKOS ֆիրմայի Multifund կամ Ultrasaten ըստ ցանկության (փայլուն, անփայլ և կիսափայլ), որպեսզի ստացվի ՄՈՒԼՏԻԴԵԿՈՐ¬ով մշակելու համար DIN 53 778 նորմին համապատասխան մակերես։ Պատել ընտրված հարդարանքը՝ կիրառելով  տվյալ էֆեկտի համար համապատասխան գործիքը։  Պահպանել օգտագործման կանոնները։

Նշում

OIKOS ֆիրման երաշխավորում է, որ սույն տեխնիկական ինֆորմացիան լավագույնս համապատասխանում է տեխնիկակական և գիտական հետազոտություններին: Այնուամենայնիվ “OIKOS”-ը պատասխանատվություն չի կրում արդյունքի համար, քանի որ կիրառման գործընթացը իր վերահսկողությունից դուրս է: Ուստի խորհուրդ է տրվում նախապես ուսումնասիրել յուրաքանչյուր արտադրանքի համապատասխանությունը առանձին դեպքերի համար:

Տեխնիկական բնութագիր

Նմանատիպ ապրանքներ

Աուրեում
Աուրեում
Օտտոչենտո` ՄԻԱՅՆ  Նարեկ  ՍՊԸ-ում
Օտտոչենտո` ՄԻԱՅՆ Նարեկ ՍՊԸ-ում
Ռաֆֆաելլո Դեկոր Ստուկկո
Ռաֆֆաելլո Դեկոր Ստուկկո
Ռաֆֆաելլո Մադռեպեռլատո
Ռաֆֆաելլո Մադռեպեռլատո
Պալլաս
Պալլաս
Իմպերիում
Իմպերիում
էնկանտո
էնկանտո
Կրեոս
Կրեոս
Նևադա
Նևադա
Բիամաքս
Բիամաքս
Ֆոնդո Մուրալես
Ֆոնդո Մուրալես
Մոմ Ռաֆֆաելլո ներկանյութի համար
Մոմ Ռաֆֆաելլո ներկանյութի համար
Վաթին Լյուքս
Վաթին Լյուքս